4 متخصص پیدا شد

دکتر آزیتا هدف جو

متخصص زنان و زایمان

حوزه تخصصی:

 • Obstetricians ,
 • M.D ,
 • Ph.D

ساعت های موجود:

 • sunday 9:00 - 10:00
 • monday 9:00 - 10:00

دکتر فرزاد عابدی

متخصص اورولوژی

حوزه تخصصی:

 • ,Urology ,
 • M.D ,
 • Ph.D

ساعت های موجود:

 • sunday 9:00 - 10:00
 • monday 9:00 - 10:00

دکتر رامین رجبی

جراح مغز و اعصاب

حوزه تخصصی:

 • Neurosurgeon ,
 • M.D ,
 • Ph.D

ساعت های موجود:

 • sunday 9:00 - 10:00
 • monday 4:00 - 7:00

دکتر کرمی

پزشک عمومی رئیس تیم اورژانس

حوزه تخصصی:

 • Emergency Head Manager ,
 • M.D

ساعت های موجود:

 • saturday 14:00 - 08:00
 • thursday 14:00 - 08:00