فوریّت های پزشکی و اورژانسی

معرفی مرکز فوریّت های پزشکی و خدمات اورژانسی بیمارستان دکتر سیدالشهدائی سنندج...

ارائه دهندگان مراقبت پزشکی

ما یک تیم عالی از ارائه دهندگان مراقبت های بسیار تخصصی بهمراه متخصصین باتجربه و مجرب داریم. ما یک رکورد بی نظیر برای رسیدن به انتظارات، نیازها و استانداردهای بهداشت و درمان کسب کرده ایم. با ارائه دهندگان مراقبت های درمانی ما در اینجا ملاقات کنید
دکتر کرمی

دکتر کرمی

پزشک عمومی رئیس تیم اورژانس

هزینه های ما را مقایسه و امتحان کنید، محاسبه جزئیات هزینه